Behov for rensebar, dieselpumpe eller udstyr til adblue? Køb gennem en autoriseret sælger

Rensebar til rens af mindre udstyr

Skal du rense mindre dele, værktøj og udstyr i industrien er en rensebar god. Den funktionerer ved, at luft ”kører” væsken kontinuerligt gennem børsten under lavt tryk. En rensebar kører efter et princip om recirkulation, hvor baren tager ren væske fra toppen af tanken, og de aflejrede smudspartikler falder til beholderens bund – altid væk fra den rene væske i toppen.

Når beholderen er proppet med skidt, sender du den til kommunekemi og udskifter beholderen med en ny og frisk dunk med rensevæske. Det er en hensynsfyld metode til afrensning.

Køb dig det bedste udstyr til adblue

Kravene til udstødningen fra dieselbiler blev strammet op omkring år 2006. Hvis du kører på europæsieke veje i lastbil eller bus, så er Adblue (der for resten ikke er blåt) et must. Adblue ligger i en adskilt tank, hvorfra den ledes forbi katalysatoren over i udstødningssystemet. Her sker en reaktion, som ændrer de skadelige NOx-partikler til kvælstof og vand, hvilket lever op til alle miljøregler.

Adblue skal opbevares frostfrit. Adblue (som i øvrigt ikke er blåt) fryser til en fast masse ved omkring – 10 grader. Væsken bliver heldigvis ikke ødelagt og kan genopvarmes til flydende form igen.

For at undgå ødelæggelse af adblue bør du kun gøre brug af udstyr til adblue. Hælder du adblue på tomme sprinklerdunke eller gennem andre pumpetyper kan adBlue skade de mekaniske dele og ødelægge katalysatoren.

Skal du have ny eller repareret dieselpumpe?

Lækker din dieselpumpe. Så skal du en tur på vilværksted og høre, om du skal få den ordnet – måske skal dieselpumpen kun have skiftet en pakning – eller om du må få en ny. Tag i øvrigt et autoværksted for dieselkøretøjer.