Vi får indført timeregistrering samt fraværsregistrering på min arbejdsplads, samt det ser jeg ikke specielt meget frem imod

At en del både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress på grund af, at de ekstremt høje krav til den enkelte projektansatte har ændret sig betydeligt, er det tit hver dag, at man kan læse i diverse aviser. På en fabrik, hvor medarbejderne til såkaldte udviklende samtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, som var blevet nedskrevet vedrørende vores arbejdsindsats, har jeg selv arbejdet… Majoriteten følte det som værende decideret ”overvågning”, og det var virkelig ik rart. At dét trækker dårlige ting med sig, er soleklart for mig… Så min råd til alle HR-managere lyder; fokuser på lyksaglige ansatte, frem for optimering.

Det er på ingen måde usandt, hvis jeg proklamerer, at jeg er bange for konsekvenserne af de virkelig høje krav til medarbejderne… Talrige individer er af den mening, at det er rigtig dejligt, at der lige for øjeblikket er enormt meget opmærksomhed på grundlæggende trivsel på mange arbejdspladser… Det er jeg overbevist om til syvende og sidst vil gavne overskuddet. For glade medarbejdere betyder effektive medarbejdere!

Men kontinuerligt med denne form for positiv ”overvågning”, ses ligeledes en fokusering på effektivisering og optimering… Til at inderliggøre denne effektivisering har man på næsten alle arbejdspladser beskæftiget sig med tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at have mulighed for at kontrollere om alle yder som de skal… At døje med stress er en af vor tids største livstruende sygdomme, & jeg er ik i tvivl om, at sådanne symptomer kan spores én til én tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur! Ydermere er her ligeledes den alarmerende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som absolut ikke bidrager til et afslappet arbejdsmiljø…

Vores kulturkreds’ buzzword er effektivisering. Over alt hvor jeg kigger hen, er det krævet at folk knokle hurtigere… I den kontinuerlige kontrollering foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering ses det bl.a.… Vi alle skal nå nøjagtig det samme, dog på meget mindre tid! At samtlige mennesker på jorden skal gå ned med stress, kan jo virkelig ikke være rigtigt.

Om at bruge vores tunge gravemaskine, rendegraver og gummihjulslæsser fra Caterpillar til konstruktion af parcelhus

Ægtefællen & jeg anlægger faktisk helt nyt parcelhus og dermed bliver der benyttet gummihjulslæsser, rendegraver og gravemaskine samt div caterpillar byggemaskiner. Aflæsning og håndtering af byggemateriale og jord kan klares med et stk Caterpillar gummihjulslæsser, og en gravemaskine med rendegraver kan læsse, losse og grave og er enkelt at rykke..

Entrepriseselskabet har lykkelig vis meget udførligt kontrol over, hvordan de ska’ benytte Caterpillar rendegraver, gummihjulslæsser og gravemaskine. Byggefirmaet har de påkrævede grave- og læssemaskiner til deres isposition og jeg + min gemal bekoster ikk for udleje af et styk rendegraver gravemaskine eller Caterpillar gummihjulslæsser, som vi ikke gør brug af alligevel.

Ægtefællen og jeg kan inden længe medvirke yderligere ved byggeriet og være med i processen, når byggeriets første arbejde med gravemaskine, gummihjulslæsser og rendegraver fra Caterpillar er overstået. Efter vores håndværkeres arbejde hvor de bruger gravemaskine, rendegraver og gummihjulslæsser fra Caterpillar er fuldendt bliver det kommende etape at anlægge grundpillen til parcelhuset og der fra begynder familiens nye etplans parcelhus ellers at forme sig. Vi glæder os til at se den nye villa rejse sig.