En facaderens udvider en nedslidt facades holdbarhed

For alle virksomheder er en grundig facaderens en klog investering i at sikre og bibeholde et attraktivt image ved investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En velholdt og indbydende bygning signalerer nemlig en professionel og indbydende virksomhed. Endvidere er en ordentlig facaderensning samt en facadeimprægnering en måde at opretholde en sund facade og bagvedliggende konstruktion. Såfremt jeres firmas hovedsæde er begyndt at være slidt, er det derfor en god idé at få et professionelt facaderensningsfirma til at give facaden nyt liv ved at udføre en facaderensning.

Her i landet er vi kendt for at have omvekslende vejrforhold med betydelige variationer i nedbørsmængder og temperaturer. Dertil sætter diverse partikler og anden forurening foruden alger og svampe sine spor på facader over tid. Risikoen ved den slags gevækster på facaden er, at de kan blive årsag til frostsprængninger i murværket såvel som konstruktionerne bagved. Særligt derfor er en grundig facadeafrensning, som grundigt bortrenser al uønsket snavs og vækst fra alger og lignende på jeres facade, utvivlsomt en fordelagtig investering for virksomheden.

En professionel facaderensning kan ofte være det eneste som skal til eller blive foretaget som den første del af en gennemgribende istandsættelse af hele facaden. Derudover eksisterer der utallige slags facadeafrensning, og det egentlige valg af metode til en facaderensning afhænger af, hvilken slags materiale jeres virksomheds domicil er bygget af. Der tages tillige højde for, om det bare er snavs og forurening foruden alger og mos, som har samlet og nu skal fjernes eller, hvorvidt der måske er en nedbrudt facadeimprægnering eller anden overfladebehandling, som tillige er nødt til at blive afrenses.

Bagefter beslutningen om, at jeres virksomhed skal have en afrensning af jeres facade, er foretaget, vil det ofte være smart at skaffe foreløbige prisoverslag og tilbud fra minimum tre servicefirmaer med speciale i facaderensning og imprægnering. Det servicefirma, som jeres firma ansætter til opgaven, vil efter kontrakten er underskrevet i samråd med jer tage en beslutning om, hvad for en fremgangsmåde til facadeimprægnering og –afrensning, der bedst muligt honorerer jeres firmas behov. I den forbindelse tager firmaet først og fremmest højde for, hvor stort jeres virksomheds samlede budget for den samlede facaderensning er og hvor blid en metode, der vil være grundlæggende nødvendig ud fra bygningskonstruktionens forfatning og materialer.

Langt de fleste firmaer vil udrydde eventuelle alger på bygningens facade, før teknikerne sætter gang i den mere omfattende facaderensning. Derefter er højtryksspuling af hele facaden med hedt og iskoldt vand, som på baggrund af bygningens konstruktion såvel som forfatning i de fleste tilfælde vil være tilført en kemisk opløsning, den mest anvendte fremgangsmåde til en professionel facaderens. Afslutningsvist vil eksperterne fra servicefirmaet tit påføre en facadeimprægnering, der holder facaden sund og flot mange år ud i fremtiden.