Jeg håber ik’, at tidsregistrering implementeres på alle offentlige og private arbejdspladser…

Den vestlige verdens altafgørende buzzword er effektivisering! Overalt hvor jeg iagttager folk, er det blevet hverdagspraksis, at mennesker skal knokle hurtigere. Både de offentlig og privat ansatte skal nå samme arbejdsopgaver, men på meget reduceret tid. Med det formål at fuldføre denne effektivisering har man på næsten alle fabrikker indført tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at have mulighed for at overvåge de ansatte yder som de skal! Det er fuldkommen tydeligt for mig, at dét er blevet for meget… Det er stort set i hvert fald et par gange om ugen, at jeg læser i diverse aviser, at en del både offentlig og privat ansatte føler en kæmpe stress på grund af, at de omsiggribende krav til den individuelle ansatte har ændret sig… Stress er en af vor tids største sygdomme, & jeg er ikke i tvivl om, at der er en direkte årsag-virkning-relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejdspladsen og et stresset liv…

En hel del håber, at vi som mennesker går en anden fremtid i møde..! Det kan virkelig bare ik være rigtigt, at hver og en af os skal blive ramt af stress… Mange er af den mening, at det er ekstremt skønt, at der er kommet virkelig meget opmærksomhed på arbejdstrivsel- og glæde på mange arbejdspladser… Men samtidig med den form for fokus, ses ligeledes en fokusering på effektivisering. Det ses især i den konstante kontrol og overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Ydermere er der tilmed den bippende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der absolut ikke bidrager til et lækkert arbejds-miljø… Jeg har selv været ansat i et firma, hvor vi til adskillige personalesamtaler blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, som var blevet nedskrevet vedr. vores arbejdsdag. Det var ikke behageligt, og mange følte det som slet og ret ”overvågning”. Så vores opfordring til arbejdsgiverne lyder; hold opmærksomheden på lyksaglige medarbejdere, frem for effektivitet… Dét tror jeg til syvende og sidst vil virke positivt på det endelige regnskab… For tilfredse ansatte er lig med arbejdsomme medarbejdere.