Min mand og jeg ville for alt i verden at vores kære datter skulle gå på en velrenommeret boglig efterskole…

Jeg er overdrevent glad på min kære lille datters vegne – hun skal bruge et år på en god efterskole - www.ranumefterskole.dk – !! Vi alle sammen er meget spændte, ik mindst det sødeste lille barn, som for første gang nogensinde skal klare sig selv!! Vi har brugt kolossalt langt tid på at nå til en bestemmelse omkring, hvilken efterskole, vi skulle vælge til vores datter… Der eksisterer så koloenormt mange populære efterskoler, & det var virkelig vanskeligt at danne sig et forkromet overblik! Hver gang min trolovede & jeg til sammenkomster stødte på nye mennesker, spurgte vi erfaringer med populære efterskoler, men hvér gang modtog vi et nyt svar… Jeg må således sige, efter det vi har været igennem, er jeg slet ik’ tvivlende omkring, at der eksisterer kodylt mange dygtige efterskoler i Danmark… Det blev jo soleklart, at det svære slet ik’ var at opstøve en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at udpege kun 1 ud af det store udbud…! På grund af det store udbud havde vi alle sammen ovenud mange søvnløse nætter!

Det lød som en klog idé at besøge fjorten af de aller mest populære efterskoler, så det gjorde hele familien i fællesskab… Men begribeligvis udelukkende de af dem, som også vi og vores datter var imponerede af… Under de her efterskole-visitter forsøgte jeg kolossalt meget at optræde passivt. Jeg foretrak, at det skulle være vores kære lille datter, & vores barn alene, som skulle træffe afgørelsen om, på hvilken efterskole hun ønskede at spendere et år af sit undgomsliv. Fra dag 1 havde vi alle været enige om at tænke, at en god efterskole i vores optik betød en boglig efterskole. Med denne snørklede formulering mener jeg, at vi var fælles om at tænke, at den efter-skole min datter skulle på, som minimun skulle kunne tilbyde super faglig undervisning. Det var super vigtigt for os alle sammen, at hendes efterskoleophold naturligvis blev en formidabel oplevelse, men i lige så høj grad skulle et sådan år forberede hende til at begå sig super duper videre igennem et svært udd. System!! Sagt lidt hårdt ville vi som det vigtigste finde frem til en anerkendt boglig efterskole, men som også gik meget op i det sociale…!