Min søn elsker hans boardmaker med tilhørende 2000-2012 Addendum Bundle kombineret med Dynamic Speaking Pro

Knægten har erhvervet sig ualmindeligt meget højnet kvalitet I hverdagen siden knægten har indkøbt boardmaker , https://dal-pres.dk, + tilhørende 2000-2012 Addendum Bundle {https://dal-pres.dk/boardmaker/addendum-bundle} plus Dynamic Speaking Pro {https://dal-pres.dk/boardmaker/speak-dyn-pro}. Drengen har det rigtig knudret, hvis der opstår forvandlinger i hans liv, eller hvis han kommer frustreret over, hvad der skal ske . Men ved hjælp af familiens 2000-2012 Addendum Bundle og boardmaker kan jeg og manden enkelt tydeliggøre for knægten, hvad der skal foregå. Ved brug af vores søns boardmaker har vi mulighed for at printe en kalender måned for måned ud, mens 2000-2012 Addendum Bundle giver os ret mange symboler, som drengen fint kan tolke. Vores 2000-2012 Addendum Bundle er for eksempel velegnet til hjælp med planlægning, kognitiv støtte, overblik og struktur for vores søn.

Min mand og jeg har desuden meget gavn af Dynamic Speaking Pro, som er ret godt til at støtte vores drengs taleudvikling. Zacharias er noget forsinket i sin udvikling, men gennem Dynamic Speaking Pro er vi forhåbningsfulde ved tanken om at han skal blive være en del af de andre børn, idet den store dreng kommer i skole næste år. nu anvender vores dreng sin Dynamic Speaking Pro på troldestuen, + i mens Lars og han gør øvelser her hos os. Det er super givtigt.

Når drengen kommer i folkeskolen går vi ud fra, at vores dreng selvfølgelig vil have hans boardmaker med 2000-2012 Addendum Bundle og Dynamic Speaking Pro med sig i folkeskolen. Kæresten og jeg har drøftet det med skolelederen, & de ansatte har allerede kendskab til programmerne. Deres viden virker ganske betryggende for vores knægts mulighed for at trives og vide, hvad som skal foregå på et styk dag i folkeskolen med flere ændringer eller afbrydelser. Så fremt du er et barn med sårbarhed er 2000-2012 Addendum Bundle, boardmaker og Dynamic Speaking Pro.