Reparation af forrude medfører en anseelig omkostning til en bil

Størstedelen er godt klar over, at det er omkostningsfuldt at eje sin egen bil. Der skal nemlig ikke kun betales penge for benzinforbruget, som bør genoptankes engang imellem: der findes nemlig dertil udgiftsposter som fx miljøafgift.

Sådanne udgiftsposter kan de fleste forudse, men der eksisterer derudover en mængde ”uforudsete udgiftsposter”, som hastigt kan vælte bilindehaverens planlagte budget! Det er jo ikke bagatellignende pengesummer, der kræves! Til denne slags udgiftsposter er ting som reparation af stenslag » http://autoruder.dk/reparation-af-stenslag/,, som normalt betyder udskiftning af bilruder » http://autoruder.dk/udskiftning-af-bilruder/,. Dvs., at bilruden i forbindelse med reparation af stenslag faktisk må afryddes fuldstændigt & remplaceres med noget dugfriskt!

Udskiftning af bilruder ifm. f.eks. reparation af stenslag & reparation af forrude » http://autoruder.dk/reparation-eller-ny-forrude/,, konstituerer en forbasket udgift, som hverken kan forhindres. Som regel er det jo ikke ejeren af bilens fejl, at rudeglasset destrueres af f.eks. et stenslag. Skaden kan jo forårsages af f.eks. en lille sten, som oprinder fra en bil foran. Præcist af den her nævnte ræson prøver mange bilejere for så vidt muligt at unddrage sig at placere sig bagom lastbiler. De fleste vil nemlig allerhelst blive fri for at blive nødsaget til at punge ud til udgiften til en udskiftning af bilruder.